1.9.1 THOMAS, Jonathan / 1.9.2 THOMAS, Ann

Jonathan THOMAS

Born

1720 Hayton, Yorkshire, England

Parents

Thomas THOMAS and Ann HARRISON

Ann THOMAS

Born

About 1723 Hayton, Yorkshire, England

Baptised

5 June 1723 Hayton, Yorkshire, England

Parents

Thomas THOMAS and Ann HARRISON